Aktivity pre klientov

Každý, kto zvykne tráviť čas v prírode, dobre pozná pocit pokoja, ktorý prináša šuchotanie listov pod nohami či slnko presvitajúce cez konáre stromov.

, ,

Dnešný deň sme využili s našimi klientmi na výrobu fašiangových masiek. Inštruktori sociálnej rehabilitácie im zabezpečili rôzne materiály a pomôcky na vyrábanie masiek.

, ,

Dňa 27.01.2022 zorganizovali inštruktori sociálnej rehabilitácie nášho zariadenia minidisco - tanečnú zábavu pre našich klientov. Do tanca im hral náš klient DJ BOBEK.

, ,

Naši klienti v rámci pravidelných záujmových aktivít a pracovných terapií vyrábajú za pomoci inštruktorov sociálnej rehabilitácie rôzne dekoračné výrobky a predmety, ktor

, ,

Chôdza je taký prirodzený pohyb, že ju často ani nepovažujeme za šport. A to je chyba. Prechádzky totiž môžu výrazne prospievať organizmu.

, ,

Pages