20. výročie DSS Horný Bar

Prišiel čas na oslavu. Zariadenie DSS Horný Bar slávilo svoje 20. výročie od príchodu z obce Vrakúň/Nekyje na ostrove do obce Horný Bar. Na oslavu sa pozvali viacerí hostia, ako aj hostia z iných zariadení. Oslavu otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ zariadenia Mgr. Béla Fenes, ale prihovoril sa aj podpredseda TTSK Jozef Berényi. Po príhovoroch si zúčastnení mohli užiť vystúpenie našich klientov v podobe tanečného predstavenia, ktoré si vyslúžilo veľký potlesk a aplauz divákov. Po oficiálnej časti sa začala tanečná zábava okorenená s kvalitnou hudbou za ktorú bol zodpovedný miestny DJ z Horného Baru zv. Zábavný Dezider. Prítomní sa zabávali na vysokej úrovni, ktorú museli prerušiť nakoľko sa naservírovali torty na počesť 20. výročia DSS. Po torte zábava neúnavne pokračovala, prítomní sa zabávali a do tanca sa veru zapojili i zamestnanci zariadenia, ale aj hostia. Pri zábave sa človek unaví, upotrebovaná energia sa musí dobyť, načo je najlepší spôsob vychutnávanie kvalitného obedu, čo naši šikovní kuchári svedomito pripravili. Po obede už len kávička a zábava s tancom pokračuje. 20. výročie DSS Horný Bar sa oslávilo vo veľkom štýle a prítomní si prišli na svoje.