COVID-19

O Z N A M

Vážení rodinní príslušníci, milí priatelia,

 

v nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením COVID – 19 a s tým spojený príchod druhej vlny pandémie tohto ochorenia sa s účinnosťou od 21.07.2020 pozastavujú návštevy v našom zariadení.

 

Uvoľňovanie opatrení je závislé od vývoja epidemiologickej situácie a od jednotlivých rozhodnutí a usmernení krízového štábu a hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID – 19.

 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným úsilím sa nám opäť podarí zvládnuť túto neľahkú situáciu.

  

                                                                                                                                                               Mgr. Béla Fenes, riaditeľ DSS

 

 


 

Preberanie drobných nákupov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení a pravidiel nasledovne:

Ø  Nákup musí byť vložený v taške, ideálne jednorazovej (papierovej, igelitovej) odovzdanú tašku navraciame.

Ø  Taška nesmie obsahovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia !

Ø  Taška musí byť označená čitateľným priezviskom klienta, pre ktorého je určená.

 

Tašky s nákupom je možné doručiť k vchodu DSS, kde to prevezme službukonajúci zdravotnícky zamestnanec.