Aktivity a fotografie

Dňa 17.09.2019 DSS Lehnice organizovalo tradičný „Lečofest“. Po príchode do DSS Nás čakalo milé privítanie zo strany pani riaditeľky a zamestnancov DSS Lehnice.

Lečofest v DSS Lehnice, Lečofest v DSS Lehnice, Lečofest v DSS Lehnice

Stránky