Aktivity pre klientov

Opäť sme mohli po dlhej dobe zobrať našich klientov na drobné nákupy do našej obci.

, ,

S pribúdajúcim vekom sa častejšie objavujú rôzne zdravotné problémy. Proti mnohým z nich sa dá cielene pôsobiť prostredníctvom vhodného cvičenia, či pohybovej aktivity.

, ,

Dňa 06.08.2021 nás veľmi milo prekvapila mamička jedného nášho klienta, ktorá nám darovala veľké množstvo lahôdkovej kukurice pre našich klientov.

, ,

Naši klienti s klientkami DSS Lehnice sa zúčastnili na týždňovom pobyte od 06.07.2021 do 11.07.2021 vo Vysokých Tatrách.  Klienti boli  ubytovaní v zariadení „Súkromná šk

, ,

Dňa 30.06.2021 sme pre našich klientov organizovali športový deň. Klienti mohli súťažiť v rôznych disciplínach a predviesť svoje výkony.

, ,

Stránky