Brigáda na dvore zariadenia

Využili sme krásny slnečný deň a zorganizovali sme brigádu v areáli zariadenia. V rámci pracovnej terapie naši šikovní klienti pozametali chodníky, pohrabali opadané lístie a odniesli na kompost. Všetkým klientom, ktorí sa na brigáde zúčastnili, za ich ochotu a snahu ďakujeme.