Cvičenia na zlepšenie, či prevenciu zdravotných ťažkosti

S pribúdajúcim vekom sa častejšie objavujú rôzne zdravotné problémy. Proti mnohým z nich sa dá cielene pôsobiť prostredníctvom vhodného cvičenia, či pohybovej aktivity. Na dnešný deň naši inštruktori sociálnej rehabilitácie pripravili pre našich klientov rôzne pohybové cvičenia v jedálni nášho zariadenia. O hudbu sa postaral náš klient DJ Bobek. Klienti pri cvičení sa veľmi dobre zabávali.