Hry šikovnosti

Dňa 13.01.2022 naši inštruktori sociálnej rehabilitácie opäť pripravili pre našich klientov hry šikovnosti. Klienti boli zadelení do skupín a každá skupina súťažila v inej disciplíne – hádzanie loptičky do cieľa, hra s metlou, nakŕm prasiatko, hádzanie krúžkov. Program bol nastavený tak, aby spĺňal predpoklady terapeutickej aktivity. Tieto hry stimulovali u našich klientov motoriku, podnecovali ich duševnú aktivitu, vďaka hre spolu viac komunikovali a zároveň sa nám podarilo aj takouto formou obohatiť ich pobyt v zariadení. Po skončení, klienti obdŕžali  občerstvenie, ktoré dostali od našich sponzorov.