Kvety dokážu hovoriť

Kvety dokážu hovoriť!”, možno práve preto ako darček nikdy nevyjdú z módy a potešia každú ženu. Tak nás potešil pán riaditeľ nášho zariadenia pri príležitosti MDŽ. Touto cestou poďakoval všetkým zamestnankyňám a poprial im hlavne veľa zdravia, úcty  a tolerancie, spokojnosti a radostných chvíľ strávených nielen v našom zariadení, ale aj v kruhu svojich rodín. Pri tejto milej príležitosti všetkým ženám venoval krásnu ružu ako symbol lásky, úcty a nádeje.