Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Pán riaditeľ opäť ako každý rok poprial krásny Medzinárodný deň žien a každú zamestnankyňu obdaroval s nádhernou ružou. Ďakujeme, veľmi ste nás potešili.