Privítanie Nového roka 2020

Dňa 02.01.2020 sa na pozvanie pána riaditeľa DSS Mgr. Bélu Fenesa uskutočnilo posedenie za účelom privítania Nového roka 2020 pre všetkých zamestnancov z každého úseku. Spoločne privítal zúčastnených, poďakoval za vykonanú prácu, povzbudil, zdôraznil vzájomnú kooperáciu, predstavil víziu a spoločné ciele do budúcnosti. Pán riaditeľ zabezpečil pre zamestnancov občerstvenie a nesmela chýbať ani novoročná kapustnica, ktorú varili zamestnanci DSS a chutila výborne. O hudbu sa opäť postaral náš klient DJ Bobek. Pri pripravenom občerstvení sa zamestnanci porozprávali, popriali zdravie, úspechy v nasledujúcej spoločnej práci. Zamestnanci sa cítili veľmi dobre a mali vynikajúcu náladu. Na privítanie Nového roka 2020 boli pozvaní aj naši milí sponzori. Pánovi riaditeľovi sa chceme poďakovaťza pozvanie a pripravené občerstvenie.