Privítanie Nového roka 2022

Riaditeľ nášho zariadenia,  Mgr. Béla Fenes pozval všetkých zamestnancov na Privítanie Nového roka 2022, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.01.2022 o 9:00 hod. v jedálni zariadenia. Prítomných srdečne privítal, poprial veľa šťastia, zdravia a veľa pracovných úspechov v novom roku a zároveň poďakoval za minuloročnú spoluprácu. Pán riaditeľ pre zamestnancov zabezpečil pohostenie, ktoré pripravili naši šikovní zamestnanci zo stravovacej prevádzky. Pripravili pre nás chutné pečené mäso a pečenú klobásku. Na obed sme mali pripravenú chutnú kapustnicu, ktorú nám za asistencie nášho šéfkuchára uvarili naši šikovný údržbári. Pánovi riaditeľovi ďakujeme za výborné pohostenie.