Tvorba v dielni

Hlavným zámerom našich tvorivých dielní v zariadení je vedenie a motivovanie klientov  k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu, ale aj spájanie ich do skupín kde si môžu vytvoriť priateľstvá alebo užitočne stráviť svoj voľný čas. Tvorbou rôznych dekorácii si naši klienti skrášľujú svoje okolie v ktorom sa denne nachádzajú, či už svoje izby alebo iné priestory zariadenia, čím získajú istotu pocitu spokojnosti s vedomím, že sa pričinili k estetickému vzhľadu a utvorenia si ideálneho domáceho prostredia.