Aktivity pre klientov

Tak ako každý rok, aj tento rok dňa 24.09.2019 sa uskutočnil tradičný „Košútsky hudobný kľúč“, ktorý organizovalo DSS Košúty v kultúrnom dome Sládkovičovo.

Kosútsky hudobný kľúč, Kosútsky hudobný kľúč, Kosútsky hudobný kľúč

Výlety majú radi asi všetci ľudia, ale najviac možno naši klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare.

Jednodňový výlet na Balatón, Jednodňový výlet na Balatón, Jednodňový výlet na Balatón

Prvý krát išli obyvatelia nášho domova, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare na futbal do Gabčíkova.

Smer na futbalové ihrisko, Fanúšikovia futbalu, Sledujeme zápas

V tomto roku v obci Horný Bar zorganizovali desiaty ročník súťaže vo varení guláša.

Výroba našich klientov, Dobrá spolupráca, Odovzdávanie  cien

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare a v Lehniciach spoločne zorganizovali pre svojich obyvateľov 7. augusta návštevu kina.

Ideme do kina, Premietanie filmu, Naladení na film

Stránky