Aktivity pre klientov

Medzinárodný deň žien v našom zariadení sme spoločne s našimi klientmi oslávili dňa 09.03.2020 v doobedňajších hodinách.

, ,

Dňa 25.02.20230 naši klienti boli pozvaní na fašiangovú veselicu do Gabčíkova. Veľmi radi prijali pozvanie a tešili sa na zábavu. Program sa začal večer o 18:00 hodín.

, ,

Dňa 24.02.2020 sme organizovali pre našich klientov fašiangovú oslavu. Oslava začala s krátkou besiedkou, kde sme pripomenuli fašiangové tradície a zvyky.

, ,

Dňa 20.2.2020 sa v našom zariadení uskutočnila tradičná Valentínska oslava, kde boli pozvané klientky z DSS Lehnice a  Medveďov.

Valentínska oslava v našom zariadení, Valentínska oslava v našom zariadení, Valentínska oslava v našom zariadení

Stránky