Kultúrne podujatia, výlety

Pre integráciu našich prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti sa snažíme vytvárať podmienky a organizovať účasť na spoločenských a kultúrnych podujatiach spoločne s ľuďmi, ktorí nie sú zdravotné znevýhodnení. Naším cieľom je stav maximálnej inklúzie našich prijímateľov do spoločnosti, ich adaptácia a akceptácia majoritnou spoločnosťou.

  • pozívame medzi nás žiakov z miestnej základnej školy, aby svojimi vystúpeniami spestrili život našich prijímateľov,
  • organizujeme autobusové výlety spojené návštevou iného zariadenia, jednodňové výlety a týždenné rekreačné pobyty,
  • zabezpečujeme denné vychádzky do okolia, športové popoludnia, opekanie a zábavy