Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná nepretržite, čiže prepojenie prijímateľa sociálnych služieb a poskytovaných sociálnych služieb je vo veľmi úzkom prepojení, z ktorého sa vytvárajú priateľstvá, vzhľadom na to, že naši zamestnanci predstavujú pre prijímateľa sociálnych služieb vo väčšine prípadov nie iba opatrovateľov, ale aj  priateľov. Poskytovanie služieb zamestnancov zdravotného úseku, ako aj ich empatický prístup je v našom zariadení neoddeliteľnou súčasťou , pretože prioritou je pre nás prijímateľ sociálnych služieb a naplnenie jeho potrieb t.j. uspokojovanie BIO-PSYCHO-SOCIÁLNO- SPIRITUÁLNYCH potrieb prijímateľa sociálnych služieb.